Maskiner i Nirvana Å demontere vindmølleparken på Fosen er en politisk nødvendighet.