Kristoffer Thoner, Statsministerens kontor,  McKinsey
Kristoffer Thoner, Statsministerens kontor,  McKinsey